De installatie voor biomethanisatie van GreenWatt: ‘maatwerk’

De knowhow van GreenWatt

Dankzij onze R&D afdeling en onze eigen laboratoria, ontwikkelde GreenWatt oplossingen voor heel wat verschillende substraten: van wortelen tot vijgcactussen. Ook het afvalwater wordt door ons verwerkt.

De installaties voor biomethanisatie verwerken dus organisch afval, al dan niet van verschillende oorsprong en met of zonder gier/mest.

GreenWatt ontwerpt en bouwt 'on site' installaties voor biomethanisatie ten behoeve van de voedingsmiddelenindustrie, producenten van fruit en groenten én kleinere landbouwbedrijven.


De technologische expertise van GreenWatt

 

Vertering in 2 fases

  • Aparte verzuring en methanisatie
  • De installatie is heel wat robuuster
  • Kwantitatieve en kwalitatieve flexibiliteit naargelang het type organisch afval

 

 

Gedeponeerde HYFAD (High Yield Flushing Anaerobic Digester)

  • Compact ontworpen turboreactor met vast bed
  • Kan 4x de organische belasting van een standaardreactor aan
  • Hoog rendement voor sterk vervuild water


GreenWatt biedt elke klant een oplossing op maat.