Biomethanisatie

BIOMETHANISATIE

Biomethanisatie is een natuurlijk afbraakproces van organische materie onder invloed van micro-organismen. De materie komt niet in contact met zuurstof of licht, en zowel de temperatuur als de pH-waarden worden nauwlettend in de gaten gehouden. De biogassen die daarbij vrijkomen bevatten een hoge concentratie aan methaan en kunnen bijgevolg (net als aardgas) in een cogeneratiemodule worden verbrand om elektriciteit en warmte op te wekken. 

Biomethanisatie verloopt in vier opeenvolgende fases: hydrolyse > acidogenese > acetogenese > methanogenese

Als pionier op de markt biedt GreenWatt een afdoend antwoord op alle uitdagingen rond biomethanisatie, dankzij onze revolutionaire technologie die haar deugdelijkheid heeft bewezen.